เปิดบริการทุกวัน 8:30 - 19:30 น. Tel: 02-319-2233081-701-6615 (Hotline 24 Hr) Email: wirat773@yahoo.com

ร่วมงานกับเรา

 

รับ Sales Executive หลายอัตรา

เงินเดือน 12,000 - 100,000 บาท 

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ติดต่อเสนอขายรถใหม่และสินค้าของบริษัท แก่ลูกค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. บันทึกข้อมูลลูกค้าและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อรถยนต์ ใบสั่งติดตั้งอุปกรณ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นต้น

3. จัดหากลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง และจัดทำรายงานสรุปผลให้หัวหน้าแผนกเพื่อตรวจสอบและลงระบบ

4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการขาย เกี่ยวกับการสั่งรถ/การติดตั้งอุปกรณ์/ของแถม ตามที่ลูกค้าต้องการ

5. ตรวจสอบประเมินคุณภาพและตรวจรับสินค้าตามมาตรฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ชำรุดเสียหาย พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้ตามคู่มือการให้บริการ ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า

6. ประสานงานกับธุรการขาย เพื่อดำเนินการตรวจสอบรถใหม่ก่อนส่งมอบ (PDI)

7. ติดตาม ดูแลประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างตื่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการขาย

8. รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

9. ศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทั้งของบริษัท และคู่แข่ง ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ การขาย การตลาด การบริการหลังการขายและอื่นๆ

10. ส่งเสริมการขายและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นของสินค้าทั้งภายในและภายนอก โชว์รูม


รับ ช่างรถยนต์ หลายอัตรา 

เงินเดือน 18,000 - 35,000 บาท 

 

 
รับ หัวหน้าช่างรถยนต์ x1 อัตรา 

เงินเดือน 20,000 - 45,000 บาท

 

 
สนใจติดต่อ  

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณน็อต

เบอร์โทร. 081-701-6615

Email: c.pholpradab@gmail.com
 
 

TAG :