เปิดบริการทุกวัน 8:30 - 19:30 น. TEL: 0-2319-2233  Email: wirat773@yahoo.com